Tarih

Bakırcılar Çarşısı

Gaziantep bakırcılar çarşısı (7)

Bakırcılar Çarşısı’nda yer alan dükkanların yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 19. Yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir. Tek katlı dükkanlardan oluşan çarşı, hanlar bölgesi içinde yer almaktadır. Kemerli girişlerle sokağa açılan dükkanlar düzgün kesilmiş sert kalker (keymıh) taştan yapılmıştır.

Devam »

Gaziantep Hanlar ve Çarşı

Gaziantep hanlar ve çarşılar

Kale dışındaki ilk yerleşime neden olan İskender’den sonra şehrin gelişimi başlamıştır. Kale dışındaki ilk yerleşim yine kaleye doğru olmuş. Beylikler döneminin karışık ortamına rağmen kent büyümüş. 1000 ile 1515 tarihleri arasına denk gelen bu dönem, yapılan camilere baktığımızda gelişimin yönü hakkında bir fikir edinebiliyoruz. Güneye doğru Ömeriye, batıya doğru Boyacı Camii ve Kale ile onun arasında kalan Alaüddevle kentin gelişim ...

Devam »

Kurtuluş Camisi

Kurtuluş Camii (2)

Osmanlı’nın önemli mimar ailelerinden olan Balyan ailesinden Sarkis Balyan’ın tasarladığı,  St. Mary Kilisesi olarak inşa edilen, sonradan camiye çevrilen bu yapı, Gaziantep’in en etkileyici yapılarından biri. Bu yapının ortaya çıkış hikâyesi de oldukça enteresan. Kudüs’e hacca giden bir hacı adayının yolu Antep’ten geçer. Buradaki Ermenilerin ibadetlerini mağaralarda yaptıklarını görür. Bu durum üzerine kentteki Ermenileri toplar. Padişahtan da gerekli izinleri alır ...

Devam »

Nizip Tarihi

Nizip (1)

Belkız (Zeugma-Köprü-Belkıs) kalıntılarıyla ünlü Nizip yöresi, tarih öncesi dönemlerde insanlar için bir yerleşim yeri olmuştur. Nizip’in kültür ve tarihi devirlerini Kalkolitik, Paleotilik, Demir,Hitit (Eti), Mitani, Asur, İran, İskender, Roma, Bizans, İslam-Arap ve Türk-İslam devirleri olarak sıralayabiliriz ve bu devirlere ait kalıntılara rastlanmaktadır. Belkıs çayı kenarındaki mağaralar ve ilk yerleşme yerlerinin kalıntıları olan höyükler, bölgeyi bir oya gibi bezemiştir. Bölgede yapılan ...

Devam »

Yesemek Açık Hava Müzesi

yesemek0015

Yesemek Açık Hava Müzesi İslahiye ilçesine 23 km. uzaklıktaki yamaç üzerinde bulunmaktadır. Karatepe Sırtı ismi ile anılan bu yamaç aynı zamanda Kurt Dağı’nın güney uzantısını oluşturmaktadır. Yesemek Heykel yapım Atölyesi ilk kez Hitit döneminde I.Şuppilluma zamanında (MÖ1375-1335) işletmeye açılmış ve yöredeki yerli halk Huriler burada çalıştırılmıştır. Hititlerden sonraki dönemlere ait ele geçen heykellerde Asur ve Suriye etkileri de görülmektedir. Sonraki ...

Devam »

Zeugma

zeugma0013

Gaziantep’in Nizip ilçesinde Birecik Baraj Gölü kıyısında bulanan Zeugma Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda gün ışığına çıkarılan villalar, 400 ton demir kullanılarak inşa edilecek çatıyla korunacak. Turizm merkezi haline getirilmesi hedeflenen, Gaziantep ve bölgede turizmin gelişmesine gelecek yıllarda önemli katkı yapması beklenen Zeugma Antik Kenti’ndeki kazı, çevre düzenleme ve kıyı koruma duvarı yapım çalışmalarına çatı inşaatı da eklendi. Gaziantep İl Özel ...

Devam »

Antep’in Milli Mücadeleye Katkısı

k049tx0

Antep’in İngilizler Tarafından İşgali ve Fransız’lara Devri Halep’te bulunan İngilizler, Mondros Mütarekesinin 7. maddesine dayanarak 15 Ocak 1919’da bir süvari livası (tugayı) ve beraberindeki kuvvetle Antep’i işgal ettiler. Amerikan Kolejini ve çevresindeki Ermeni evlerini kışla ve karargâh edindiler. Antep’liler bu işgali, mütareke hükümlerine uyulmadığı gerekçesiyle protesto ettiler. Sözde İngilizler kışı geçirmek ve hayvanlara yem temin etmek amacıyla Antep’ i işgal ...

Devam »

Antep’e Gazilik Ünvanının Verilişi

1297062955_Gazilik_Unvani_90.Yil2

ANTEP’İN GAZİLİK KANUNU Kanun No 93, 6 Şubat 1921 Madde 1- Ayıntap Livası merkezi olan Ayıntap kasabasının namı Gaziayıntap’a tahvil edilmiştir.   Madde 2- Bu kanunun icrasına ( uygulamasına ) dahiliye ( içişleri ) vekili memurdur.   Madde 3- İş bu kanun tarihi neşrinden ( yayınlandığından ) itibaren mer’idir ( uygulanır ).   20 Ekim 1921’de Ankara İtilafnamesi ile Fransızlar ...

Devam »

Gaziantep Kalesi

gaziantep kalesi0010

Gaziantep,Anadolu’nun ilk yerleşim alanlarından biridir ve uygarlıkların dogduğu Mezopotamya ile Akdeniz arasındadır.Sakçagözü,Zincirli,Karkamış,Yesemek, Dülük,Zeugma(Belkıs) gibi yerleşim yerleri bölgenin kültürel ve siyasi yapısını tarih öncesi çaglardaki gelişimini tanıklık eder.Bölgede hakimiyet kuran ilk krallık merkezi Halep’teki Halpa Krallı’dır. Büyük İskender’in ölümünden sonra bölgenin tamamı gibi Gaziantep ve çevreside Selefoz Krallığına dahil oldu.Ardından Kommagene topraklarına katılan bölge, uzun bir süre Roma İmparotorluğu’na bağlı olarak ...

Devam »

Gaziantep Adının Kökeni

gaziantep_4

Gaziantep ilinin yerleştiği coğrafi alanın, ilk uygarlıkların doğup geliştiği Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunması, ayrıca güneyden ve Akdeniz’den gelip doğuya, kuzeye ve batıya giden yolların kavşağında oluşu ilin tarihinin çok renkli olmasını sağlamış, dolayısıyla tarih öncesi çağlardan beri insan topluluklarına yerleşme sahası ve uğrak yeri olmuştur. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması, Gaziantep’in önemini artırmış ve canlılığının sürekli olmasını sağlamıştır. Gaziantep ...

Devam »