Gezilecek Yerler

İnceoğlu (BÜDEYRİ-ELBEYLİ) Hanı

İnceoğlu (BÜDEYRİ-ELBEYLİ) Hanı (2)

Han, plan ve süsleme benzerliği nedeniyle 1890 tarihli Kürkçü Hani ile aynı yıllarda inşa edildiği tahmin edilmektedir. Bu nedenlerle Büdeyri Hanın 19.yüzyılın sonlarında yapıldığı düşünülmektedir. Osmanlı han mimarisi içinde tek avlulu, iki katlı hanlar grubuna girmektedir. Klasik Osmanlı han mimarisinin birçok özelliklerini üzerinde toplayan eser, sabunhane ve han olmak üzere iki bölüm halinde inşa edilmiştir. Her iki bölümün üst katındaki mekanlar, yolcuların ...

Devam »

Kürkçü Han

Kürkçü Han (1)

Han, mevcut kitabesine göre 1890 yılında inşa edilmiştir. Osmanlı han mimarisi içinde tek avlulu, iki katlı hanlar grubuna girmektedir. Osmanlı han mimarisinin birçok özelliklerini üzerinde taşıyan yapı, Han ve Sabunhane olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Han “Yolcu Hanı” olarak inşa edilmiş olup, zemin kattaki hacimler dükkan, depo ve ahır maksadıyla, üst katta yer alan odalar ise yolcuların konaklaması için yapılmıştır. ...

Devam »

I Nolu (AZİZİYE) VE II Nolu (MECİDİYE) Kemikli Bedesten

Kemikli Bedesten (5)

Kitabesi bulunmayan bedestenin Hacı Müftü Osman Efendi tarafından, 1860-1862 yıllarında yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Bedestenin bir kısmının Mecidiye, diğer kısmının ise Aziziye olarak adlandırılması esere, Abdülmecid zamanında başlandığı ve Abdülaziz zamanında bitirildiğini akla getirmektedir. Kapalı çarşı plan tipinde düzenlenen her bedestende iki taraflı 4 dükkan yer almaktadır. Dükkanlar arasındaki geçiş bölümü beşik tonozla örtülmekte ve tonoz üzerinde belli aralıklarla aydınlatma pencereleri bulunmaktadır. Girişi kara ...

Devam »

Dülük Antik Kenti Hakkında Bilgiler

doliche and kommagene (1)

Anadolu, tarihin her döneminde insan yerleşimine sahne olmuştur. İşte bunlardan bi­risi de Dülük Antik Kentidir. Gaziantep İlinin 10 km kuze­yinde yer almaktadır. Keşfettikçe daha bir seveceğiniz Dülük, An­tik Dönemde güney, ku­zey, doğu ve batıdan uzanan ticaret yollarının kesiştiği kavşak noktada, Asurlular döneminde Mezopotam­ya’dan Kilikya’ya uzanan yolun, Helenistik ve Roma döneminde ise Antakya ve Kilikya’dan Zeugma’ya uza­nan İpek Yolu’nun güzerga­hında bulunmaktaydı. ...

Devam »

Gaziantep Hakkında Kısa Bilgiler

Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması (2)

Anadolu’nun ilk yerleşim merkez­lerinden biri olan, Mezopotamya ile Akdeniz Bölgesi’nin kesişme noktasında bulunan Gaziantep, tarihin her döneminde önemini korumuştur. Suriye, Kilis, Şanlıurfa, Hatay, Kahra­manmaraş, Osmaniye ve Adıyaman’a komşu olan Gaziantep, tarih boyunca değişik uygarlıkların, kültürlerin ve inançların harmanlandığı bir çekim merkezi olmuştur. Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Hitit, Mitani, Asur, Pers, Büyük İskender, Selevkoslar, Roma, Bizans, İslam, Selçuklu, Türk-İslam ve Osmanlı dönemlerini ...

Devam »

Rumkale

Rumkale Gaziantep (2)

Rumkale, Fırat Nehri ile Merzimen Çayı’nın birleştiği, yüksek kayalarla örtülü bir tepe üzerinde konumlanmıştır. Antik dönemden günümüze kadar Şitamrat, Kal-a Rhomayta, Hromklay, Ranculat, Kal-at el Rum, Kal-at el Müslimin ve Kale-i Zerrin (Altın Kale) gibi birçok isimle adlandırılan Rumkale’deki mimari kalıntılar Geç Roma ve Ortaçağ karakteri taşımaktadır. Rumkale’nin doğuda ve batıda iki ana giriş kapısı mevcuttur. Doğu girişi Fırat Nehri, ...

Devam »

Atatürk Anı Müzesi

Gaziantep Atatürk Anı Müzesi (4)

Tarihi Bey Mahallesi’nde bulunan ve iki binadan oluşan yapının birinci bölü­münde; Atatürk’ün konakladığı mekanın bir benzeri ve kullandığı şahsi eşyaların orijinalleri sergilenmektedir. Ortak avluya bakan ikinci bölümde ise; Atatürk Araştırma Kitaplığı ile Antep Savunması’nın anlatıldığı Sözlü Tarih Araştırma Odası yer almaktadır. Bu bö­lümde Antep Savunması kahraman­larının sinevizyon gösterileriyle anla­tıldığı salon ve halkın o dönemlerde kullandığı eşyaların örnekleri sergi­lenmektedir. Atatürk’ün kaldığı ...

Devam »

Tarihi Gümrük Hanı

Gaziantep Tarihi Gümrük Hanı (3)

Şekeroğlu Mahallesi Gümrük Caddesi No:14 adresinde bulunan han geçmişte yolcu hani olarak kullanılmıştır. Yöre insanının tarihsel süreçte uğraşı olan gümüşçülük, bakır işlemeciliği, kilimcilik, yemeni yapımı, sedefkarlık, aba dokumacılığı, kutnu ve alaca dokumacılığı, ahşap oyma ve ağaç işleri, mozaik yapımı, tespih yapımı ve Gaziantepli hanımlar tarafından yapılan Antep İşi El işlemesi gibi meslekler yok olmaya ya da özel turistik amaçlı ürünler yapılarak ...

Devam »

Emine Göğüş Mutfak Müzesi

Emine Göğüş Mutfak Müzesi (2)

Gaziantep mutfak kültürünü tanıtmayı amaçlayan Emine Göğüş Mutfak Müzesi’nde, özel vitrinlerde sergilenen çeşitli mutfak eşyaları geçmiş döne­mlerdeki mutfak kültürü hakkında bilgiler vermektedir. Dar sokakları ile ünlü Gaziantep Kalesi eteklerinde, tarihi Göğüş Konağında hayat bulan ülkemizin ilk mutfak müzesinde; bayram yemeği yuva­lamanın yapılması, soğuk kış gecele­rinde tandır başında verilen bastık, sucuk, ceviz, kahve-mırra pişirilmesi vb. yöresel detaylar, Antep yöresine özgü kıyafetler ...

Devam »

Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi

Gaziantep Mevlevihane Müzesi (4)

Mevlevihane olarak inşa edilen, son yüzyılda ilkokul, depo, müftülük ve cami lojmanı olarak vücut bulan 4 asırlık tarihi bina, çok sayıda vakıf eserinin sergilendiği Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi olarak tanzim edilmiştir. Kozluca Mahallesi, Buğday Arsa’sı ve Şehitler Caddesi arasında yer alan Tekke Camii külliyesinde yer alan, kesme taştan inşa edilen yapı iki bölümden oluşmaktadır. Cami avlusundan girildiğinde solda yer alan ...

Devam »