Author Archives: Antep

Ökkeşiye (Ukkaşe) Hazretleri Türbesi

Ökkeşiye (Ukkaşe) Hazretleri Türbesi ve Camii (3)

Nurdağı ilçesine ulaşmadan, yolun sol tarafında Durmuşlar köyünün güneyinde yaklaşık 5 km. mesafede yer alan yemyeşil tepe üzerinde bulunan türbede medfun olan zatın Hz. Ömer zamanında Gaziantep ve çevresinin fethi zamanında şehit düşen beş sahabeden biri olan Ukkaşe bin Mihsan el- Esedi Hazretleri (Hz. Ökkaşe/Ökkeşiye) olduğu rivayet edilmektedir. Kur’ân-1 Kerim’in nüzulünün tamamlanması ve Peygamber Efendimizin (asm) vefatının yakınlaştığını hissetmesinden sonra, ...

Devam »

Yuşa Peygamber Türbesi

Hz Yuşa Peygamber Türbesi

Boyacı Camiinden Kavaflar Çarşısı’na doğru uzanan sokakta Pirsefa denilen mevkideki tek katlı türbede, iki oda içinde iki türbe bulunmaktadır. Bunlardan birisi rivayete göre Yuşa Peygambere ait olup; diğeri ise Pir Sefa Hazretlerine aittir. Yuşa Peygamber (A.S.) İsrail oğullarından olup, Musa Aleyhisselam’dan sonra gönderilmiştir. Hz. Musa’nın yeğenidir. Annesi Musa Aleyhisselam’ın kız kardeşidir. Yuşa Aleyhisselam’a ait olduğu belirtilen ve günümüze kadar ulaşan ...

Devam »

Gaziantep’te İnanç Turizmi

gaziantep inanç turizm

İnsanlığın yerleşik hayata geçişinden günümüze kadar Anadolu’da birçok medeniyet kurulmuştur. Farklı kültürler, milletler ve dinler bir arada yaşayabilmiş ve zengin bir kültür birikimi meydana gelmiştir. Antik dönemlerdeki dini inançların yanı sıra, Musevilerin Anadolu’ya gelmeleri, ardından Hz. İsa’nın Havarilerinin Hıristiyanlığı yaymak maksadıyla bölgemizi tercih etmeleri, o tarihlerden bu yana önemli din merkezlerinin Anadolu’da oluşmasını sağlamıştır. Anadolu toprakları 7. yüzyıldan sonra Müslüman ...

Devam »

Gaziantep Hakkında Kısa Bilgiler

Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması (2)

Anadolu’nun ilk yerleşim merkez­lerinden biri olan, Mezopotamya ile Akdeniz Bölgesi’nin kesişme noktasında bulunan Gaziantep, tarihin her döneminde önemini korumuştur. Suriye, Kilis, Şanlıurfa, Hatay, Kahra­manmaraş, Osmaniye ve Adıyaman’a komşu olan Gaziantep, tarih boyunca değişik uygarlıkların, kültürlerin ve inançların harmanlandığı bir çekim merkezi olmuştur. Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Hitit, Mitani, Asur, Pers, Büyük İskender, Selevkoslar, Roma, Bizans, İslam, Selçuklu, Türk-İslam ve Osmanlı dönemlerini ...

Devam »

Rumkale

Rumkale Gaziantep (2)

Rumkale, Fırat Nehri ile Merzimen Çayı’nın birleştiği, yüksek kayalarla örtülü bir tepe üzerinde konumlanmıştır. Antik dönemden günümüze kadar Şitamrat, Kal-a Rhomayta, Hromklay, Ranculat, Kal-at el Rum, Kal-at el Müslimin ve Kale-i Zerrin (Altın Kale) gibi birçok isimle adlandırılan Rumkale’deki mimari kalıntılar Geç Roma ve Ortaçağ karakteri taşımaktadır. Rumkale’nin doğuda ve batıda iki ana giriş kapısı mevcuttur. Doğu girişi Fırat Nehri, ...

Devam »

Atatürk Anı Müzesi

Gaziantep Atatürk Anı Müzesi (4)

Tarihi Bey Mahallesi’nde bulunan ve iki binadan oluşan yapının birinci bölü­münde; Atatürk’ün konakladığı mekanın bir benzeri ve kullandığı şahsi eşyaların orijinalleri sergilenmektedir. Ortak avluya bakan ikinci bölümde ise; Atatürk Araştırma Kitaplığı ile Antep Savunması’nın anlatıldığı Sözlü Tarih Araştırma Odası yer almaktadır. Bu bö­lümde Antep Savunması kahraman­larının sinevizyon gösterileriyle anla­tıldığı salon ve halkın o dönemlerde kullandığı eşyaların örnekleri sergi­lenmektedir. Atatürk’ün kaldığı ...

Devam »

Tarihi Gümrük Hanı

Gaziantep Tarihi Gümrük Hanı (3)

Şekeroğlu Mahallesi Gümrük Caddesi No:14 adresinde bulunan han geçmişte yolcu hani olarak kullanılmıştır. Yöre insanının tarihsel süreçte uğraşı olan gümüşçülük, bakır işlemeciliği, kilimcilik, yemeni yapımı, sedefkarlık, aba dokumacılığı, kutnu ve alaca dokumacılığı, ahşap oyma ve ağaç işleri, mozaik yapımı, tespih yapımı ve Gaziantepli hanımlar tarafından yapılan Antep İşi El işlemesi gibi meslekler yok olmaya ya da özel turistik amaçlı ürünler yapılarak ...

Devam »

Emine Göğüş Mutfak Müzesi

Emine Göğüş Mutfak Müzesi (2)

Gaziantep mutfak kültürünü tanıtmayı amaçlayan Emine Göğüş Mutfak Müzesi’nde, özel vitrinlerde sergilenen çeşitli mutfak eşyaları geçmiş döne­mlerdeki mutfak kültürü hakkında bilgiler vermektedir. Dar sokakları ile ünlü Gaziantep Kalesi eteklerinde, tarihi Göğüş Konağında hayat bulan ülkemizin ilk mutfak müzesinde; bayram yemeği yuva­lamanın yapılması, soğuk kış gecele­rinde tandır başında verilen bastık, sucuk, ceviz, kahve-mırra pişirilmesi vb. yöresel detaylar, Antep yöresine özgü kıyafetler ...

Devam »

Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi

Gaziantep Mevlevihane Müzesi (4)

Mevlevihane olarak inşa edilen, son yüzyılda ilkokul, depo, müftülük ve cami lojmanı olarak vücut bulan 4 asırlık tarihi bina, çok sayıda vakıf eserinin sergilendiği Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi olarak tanzim edilmiştir. Kozluca Mahallesi, Buğday Arsa’sı ve Şehitler Caddesi arasında yer alan Tekke Camii külliyesinde yer alan, kesme taştan inşa edilen yapı iki bölümden oluşmaktadır. Cami avlusundan girildiğinde solda yer alan ...

Devam »

Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi

Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması (4)

Gaziantep Kalesi içerisinde yer alan zindanların bulunduğu galeri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nce restore edilerek Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesine dönüştürülmüştür. Kale girişinden başlayıp galeri kısmına doğru devam eden müzede, Antep halkının düşman işgaline karşı direniş öyküsü; panolar, kahramanlara ait heykeller, rölyefler eşliğinde anlatıl­maktadır. Müze; İngiliz ve Fransızların işgaline uğrayan Antep halkının göstermiş olduğu direnişi, açılan cepheleri, bu cephelerde savunma yapan ...

Devam »