Author Archives: Antep

Aziz Bedros Kilisesi

Aziz Bedros Kilisesi (1)

1723 tarihinde yaptırıldığı tahmin edilen kilise, 2005 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yol açma çalışmaları sırasın­da ortaya çıkarılan Aziz Bedros Kilisesi, şehrin ortasında yer alan bir iplik fabrikası içerisinde uzun yıllar gizli kalmış ve depo olarak kullanılmıştır. Kilise, ortaya çıkarılmasının ardından Kül­tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla tescillenmiş, restorasyon çalışmaları tamamlanmış ve Ömer Ersoy Kültür Merkezi olarak hizmete açılmıştır. Kesme ...

Devam »

Nizip Fevkani Kilisesi

Nizip Fevkani Kilisesi

Nizip ilçe merkezinde Şıhlar Mahallesi’nde yer alan kilisenin ya­pım tarihi bilinmemektedir. Bu konuda kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmadığı gibi kitabesi de yoktur. Yapı tarzından XI.-XII. yüzyıllarda Bizans döneminde yapıldığı sanılmaktadır. Moloz taştan, dikdörtgen planlı olan kilisenin apsisi yarım yu­varlak olarak dışa çıkıntılıdır. Kilise işlevini yitirdikten sonra bir süre cami ve depo olarak kullanılmış, restorasyonu yapıldıktan sonra günümüzde sosyal amaçlar için ...

Devam »

Kendirli Kilisesi

Kendirli Kilisesi (4)

Gaziantep şehir merkezinde Atatürk Bulvarı üzerinde, Öğret­menevi’nin bitişiğinde yer alan bina, 1860 yılında Gaziantep’te yaşayan Ermeniler tarafından yaptırılmak istenmiş ancak mad­di zorluklardan dolayı Fransa Kralı III. Napolyon’dan, Fransız Misyonerlerden ve Katolik camiasından alınan maddi destekle inşa edilmiştir. Zaman içerisinde bir hayli yıpranan kilise yıkı­larak 1898 yılında yeniden inşasına başlanmıştır. 1900 yılında büyük bir törenle açılan kilisenin planı Roma’daki Saint Fran­sua ...

Devam »

Kurtuluş Camii

kurtuluş camii

Tepebaşı Mahallesi’nde yer alan Surp Asdvadzadzin Kilisesi, 1892 yılında kilise olarak inşa edilmiştir. Kilise, Osmanlı Saray Mimari Sarkis Balyan tasarımına göre ve taş ustası Sarkis Taşçıyan tarafından inşa edilmiştir. Ermeni Gregoryan Kilisesi olarak yapılan bina, Antep-Halep bölgesinin taş mimarisini başarıyla Ermeni kilise mimarisinin çok köşeli kümbet sistemiyle bütünleştirmiştir. Yapının köşe­leri, pencere silmeleri yöresel siyah ve beyaz taşlardan yapıl­mıştır. Yapının üzeri ...

Devam »

Dülük Baba Türbesi

Ali Baba (Şuaipzade Ali Akif Efendi) Türbesi

Dülük Baba, Antep’in İslam orduları tarafından fethinde şe­hit düşmüş bir sahabedir. Asıl adı Davudu Ejder’dir. Sonradan yattığı Dülük tepenin adıyla anılmıştır. Kardeşi Malik Ejder de Maraş’ta şehit olarak orada gömülmüştür. Dülükbaba Türbesi, şehrin kuzeyinde kendi adıyla anılan Dü­lükbaba Tepesi’nin üzerindedir. Dülükbaba tepesinde zirvede yer alan türbenin dikdörtgen duvar kalıntıları belirgindir. Bu duvar kalıntıları şu anda yıkık durumdadır.

Devam »

Şeyh Fethullah Efendi Türbesi

Şeyh Fethullah Efendi Türbesi (1)

Türbe, Kepenek Mahallesi Şeyh Fethullah Sokakta yer alan Şeyh Fethullah Külliyesi içerisindedir. Şeyh Fethullah Külliye­si; cami, tekke, medrese, hamam ve kastelden müteşekkildir. Şeyh Fethullah’ın türbesi caminin güney yanındaki hazirede, mihrap kısmının bulunduğu çıkıntının doğu, diğer bölümün gü­ney duvarlarının birleştiği köşede olup, üstü açık bir mezardır. Türbenin bulunduğu hazireye Şıh Ocağı denir. Külliye 1563 yılında yapılmıştır. Şeyh Fethullah Efendi, Gaziantep’te yetişen ...

Devam »

Tekke Camii (Mevlevihane Dergahı)

Tekke Camii

Tekke Camii, bir Türkmen Ağası olan Mustafa Ağa tarafından 1638 yılında yaptırılmıştır. Resmi kayıtlarda adı Mevlevihane Camisi olarak geçmektedir. Halk arasında Tekke Camii olarak bilinen mabet, cami, hücreler, semahane, yönetim ve Mevlevi Dervişlerinin oturma odaları, tuvaletler, havuzlar, küçük ve kısa minaresinden oluşan eserler şeklinde inşa edilmiştir. Caminin minaresi, altından geçen yol nedeniyle dikkat çekicidir. Mev­levihane olarak inşa edilen bina, 4 ...

Devam »

Ali Baba (Şuaipzade Ali Akif Efendi) Türbesi

Ali Baba (Şuaipzade Ali Akif Efendi) Türbesi

Gaziantep merkez Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi Mıhçı Zekeriya Sokak’ta bulunan türbede Şuayıpzade Ali Akif Efendi medfundur. Ali Akif Efendi Kilisli Nakşibendi şey­hi Abdullah-i Sermesti’nin halifesidir. Türbe, kare planlı, kubbeli taş yapı bir binadır.

Devam »

Boyacı Camii

Boyacı Camii

Kadı Kemalettin tarafından yaptırılan Boyacı Cami’nin yapımına ilişkin ulaşılan en eski kaynaklara göre cami 1211 yılında inşa edilmeye başlandı. Caminin minberinde 1357’de Memlüklüler döneminde bitirildiğini belirten bir kitabe vardır. Dikdörtgen planlı, mihraba paralel iki nefli olan camide minberin alttan kızaklı olması ve duvarda özel olarak yapılan bölmeye gi­rebilmesi diğer camilerden ayıran bir özelliktir.

Devam »

Sa’d Bin Ebu Vakkas (Seydi Vakkas) Türbesi

Sa'd Bin Ebu Vakkas Türbesi

Araban ilçesinin 6 km. kuzeyinde Ziyaret köyünün kuzeydoğusunda bulunan türbe cennetle müjdelenen on sahabeden biri olan Sa’d bin Ebu Vakkas hazretlerinin makamıdır. Peygamber efendimizin (s.a.v.) duasına mazhar olmuş büyük İslam kumandanıdır. Sa’d bin Ebu Vakkas (ra.) Hz. Peygamber, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer zamanında yapılan bütün seferlerde bulunmuştur. 675 yılında Medine’de vefat etmiştir. Kabri, Medinedeki Cennetül Baki mezarlığındadır. Dikdörtgen planlı ...

Devam »